Tjänster

Med utgångspunkt från våra ledord Projetering, Programmering och Konsultering erbjuder vi kvalificerad spetskompetens inom fastighetsautomation för företag och branschfolk som elektriker, konsulter, arkitekter, byggprojektledare, fastighetsägare och driftorganisationer. Vår gemensamma nämnare är att vi i olika former samarbetar innan under och efter ett teknikintensivt projekt. I utvalda fall arbetar vi även direkt mot privatpersoner.

Tillsammans med oss får ni en utvecklande partner från idé och planering till genomförande och drift. Vi är ett teknikföretag med kraftig spetskompetens inom styrsystem för belysning, klimat, solskydd och energiteknik. Erfarenheterna från ett brett antal typer av byggprojekt av olika grad är många. Våra kunder finns representerade i Sverige och Globalt, i allt från kontor och hotell till exklusiva bostäder och mer därtill.

Projektering

För oss är helhetslösningen viktig. För att möjliggöra optimala funktioner och kostnadseffektiv förvaltning krävs ett väl fungerande styrsystem för installationerna.

Vi erbjuder styrprojektering för de flesta typer av projekt och vi kan systemuppbyggnaden i de flesta typer av styrsystem för fatighetsautomation. Styrprojektering innebär att vi beskriver samtliga funktioner som installationerna kräver och att vi tydligt redovisar hur de är sammankopplade. Dessa underlag ligger sedan till grund för entreprenörens arbete med apparatskåp och installation.

Vi lyssnar på era önskemål och konverterar det till en lösning. Vi anser att en projektering bäst upprättas i samråd med våra beställare och gärna då med input från personal som sedan ska ansvara för driften av anläggningen.

I elanläggningar är det vanligt att flera av byggnadens installationer är sammankopplade med varandra. Vi har de praktiska erfarenheterna genom hela byggförloppet från installation, driftsätting, överlämning till drift och underhåll.

Vårt mål är att skapa väl fungerande system som ger driftorganisationen god överblick och slutanvändaren en enket handhavande. 

Programmering

Avancerad styrteknik ska vara enkel att använda, allt annat är ett misslyckande.
Ett mervärde ska förhöja upplevelsen, tillföra enkelhet och underlätta vardag och verksamhet. Det är vår grundläggande vision om hur ett styrsystem ska vara utfört.

Vår specialitét är i grunden baserad på vår praktiska erfarenhet som behörig elektriker (ABL).  Därav kan vi se för och nackdelar med olika typer av lösningar ur minst två perspektiv. 

Styrsystem vi är certifierade för:

  • KNX (Tutor)
  • Helvar Digidim (Designer 4)
  • Helvar Digidim (Designer 5)
  • Helvar Toolbox
  • Lutron Homeworks
  • Control 4
  • Övriga DALI-lösningar

Vi ser gärna att ni som kund är ett branschföretag där vi hjälper er att nå ert slutmål och funktionsbeskrivning i projektet. Ni utför installationen, Vi programmerar KNX-systemet.

Konsultering

Vi hjälper er som elkonsult att säkerställa att dimensionering och uppbyggnad av olika typer av styrsystem är rätt utförda. Rådgivning kring komponentval och val av styrsystem utifrån ny eller befintlig handling eller utifrån platsbesök.

Status och riskbedömningar inför ombyggnationer, besiktning och ingående kontroll av utförd programmering. Vi har praktiska exempel och erferanheter av lyckade projekt där man använt oss som partner innan och under byggtiden.

Kontor, hotell, köpcentrum, butiker, bostäder, exklusiva villaprojekt, olika typer av offentliga miljöer, arenor, teater m.m. Det mesta finns i vår portfolio. Utmana oss gärna!